top of page

Profile

Join date: Aug 3, 2023

About

Bùi Phước Trung

Sinh năm 1970 tại Hà Nội, ông từng học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đến năm 22 tuổi, ông được tiến cử vào học tại Viện Công nghệ Đại học tại California với số điểm xuất sắc! Ông bây giờ là tổng Giám Đốc của DSM Capital Partners , chuyên quản lý về các danh mục đầu tư cổ phiếu ,đồng thời mang lại nhiều mục đầu tư tăng trưởng cho nhiều khách hàng, bao gồm cả kế hoạch về lương hưu, tiền quỹ đầu tư và hiến tặng tiền quỹ đầu tư , cũng như các tổ chức khác và các nhà đầu tư cá nhân. Công ty ông luôn tuân theo một quy trình đầu tư nghiêm ngặt , để nhận diện đâu là công ty có chất lượng cao và có sự hấp dẫn tăng trưởng về mặt doanh thu và thu nhập lâu dài.

Bùi Phước Trung

More actions
bottom of page